Raadsvergadering 12 december

De raadsvergadering van 12 december j.l. Het was weer een roerig avondje. Van Kinderboerderij naar Duurzame energievisie met als toetje verschillende moties betreffende de N35 oost en west en als absolute nabrander; de Crème Brûlée van deze raad: de Zondagopenstelling op 31 december.

© Twentse Ambassade


De kinderboerderij aan de Lijsterweg was voor ons als VVDers een lastig onderwerp. Aan de ene kant is onze wethouder, Thomas Walder, een fervent voorstander. Wij ook, maar aan de andere kant vinden wij de plek niet ideaal. Het grenst aan het industrieterrein ’t Lochter (denk aan grote vrachtwagens), de ontsluiting is ook via het industrieterrein, en in de buurt is er totaal geen draagvlak onder de bewoners.

Voor ons zijn dit redenen om niet in te stemmen met deze bestemmingsplan wijziging, maar de meerderheid beslist en die was er: 15 voor 10 tegen, jammer, maar democratisch.


Duurzame energievisie: Wij hebben kunnen instemmen met deze visie. Er is veel over gesproken de laatste tijd en de eerste visie is verbeterd en aangescherpt. De Duurzame energievisie kunt u vinden op www.helledoorn.nl/duurzame energievisie.

Interessant item welke Burger Belang inbracht was een nieuwe vorm van wind energie, n.l. de windversneller. Een voorbeeld is hierboven te zien.


De moties  welke aan het eind van de avond aan bod kwamen o.a. betreffende de N35 Nijverdal-oost hebben ten doel om de wethouder op te roepen suggesties vanuit de raad in te brengen in het bestuurlijk overleg met Rijks Waterstaat, 20 december a.s.

De ongelijkvloerse kruising bij de Baron v Sternbachlaan moet, vinden wij allemaal, verdiept worden aangelegd. Door de verdiepte aanleg verwachten wij minder geluidoverlast in b.v. de Kruidenwijk.  Een goede zaak dus.


De andere motie betreffende N35 Nijverdal west, de Nieuwe verbindingen en Haarle hebben wij niet gesteund, wel een meerderheid voor. De Nieuwe verbindingen zoals het college deze plannen heeft genoemd behelsen o.a. een fietsbrug bij Dalzicht, welke het goudzoekers pad moet verbinden met de Paarse Poort.

In onze ogen een compleet overbodig plan dat veel geld gaat kosten, geld dat we niet hebben.

Door deze plannen te combineren met de plannen bij Haarle en daarbij ook de financiën als totaalplaatje voor te leggen, wordt inzicht in de werkelijke kosten bijzonder onduidelijk.

Bovendien ontbreekt nut en noodzaak van deze fietsbrug ten allen tijde, want je kunt gewoon via de Joncheerelaan en kruispunt de Budde naar boven fietsen. (Ook bij een fietsbrug moet men een klim maken.)

Als alternatief hebben wij een motie F35 ingediend;  De F35 doortrekken tot en met Haarle met 2 aftakkingen als fietstunnel onder de N35 door. Onderdoorgang bij de Rendac en een onderdoorgang bij Haarle. Deze motie heeft het niet gehaald, jammer,  want het verhoogt de veiligheid voor de fietser enorm door onder de weg door te gaan i.p.v. over te steken, maar dit wordt vervolgd.


De laatste motie betrof een oproep aan het college voor de zondagopenstelling op 31 december.

We hebben dit jaar 4 koopzondagen en dit zou nr.5 worden. Voor de VVD is het belangrijk dat belanghebbende ondernemers  kunnen ondernemen op een dag als 31 december.

Wij als VVD waren in de eerste instantie dan ook mede indieners van deze motie, maar dat werd ons niet in dank afgenomen door de coalitie partners. Om een crisis te voorkomen hebben wij ons daarom uiteindelijk onthouden van stemming.

Gelukkig was het niet van invloed, want de motie had het ook dan niet gehaald;  er waren helaas 14 stemmen tegen.

Het verdiende niet de schoonheidsprijs van onze kant, maar af en toe kun je niet anders; we hebben i.d.d. destijds met de coalitie afgesproken maximaal 4 koopzondagen.

Hebt u vragen, stel ze ons: tel 06 81 95 95 90, mail vvdhellendoorn@gmail.com.