VVD tweede kamerleden bezoeken tunnel in Nijverdal

Op vrijdag 20 maart 2015 hebben 2 VVD tweede kamerleden onze gemeente bezocht. Onze lokale afdeling was hierbij vertegenwoordigd door Winnie Müller, Piet van der Veer en Karin van Boxtel.

Op vrijdag 20 maart 2015 hebben 2 VVD tweede kamerleden onze gemeente bezocht. Onze lokale afdeling was hierbij vertegenwoordigd door Winnie Müller, Piet van der Veer en Karin van Boxtel.

De VVD tweede kamerleden Barbera Visser (verkeer) en Roald van der Linden (wonen en bouwen) zijn in de ochtend uitgenodigd door Dhr. J. Middelkamp, directeur van Sallandse Wegenbouw uit Haarle. 's-Middags is het gezelschap op uitnodiging van Winnie Müller naar Nijverdal getogen om zich te laten bijpraten over de vertraagde openstelling van de tunnel.

In de ochtend een gesprek gehad omtrent de wet Werk en Zekerheid. Deze wet in het sociaal akkoord blijkt een ramp voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze wet, welke juist zekerheid moet bieden aan werknemers, dreigt de plank helemaal mis te slaan; Mensen krijgen nu niet langer dan 3 jaar een contract en worden dan ontslagen. Om in hetzelfde bedrijf terug te keren moet men straks eerst 6 maanden de WW in om daarna weer een contract te krijgen van 3x 1 jaar. Voor sommigen zal het een zegen zijn, die ervaren het als een betaalde vakantie, maar voor de overgrote meerderheid niet. Zekerheid op je oude werkplek is er n.l. niet;  Men begint in feite weer van voren af aan. 

Ondernemers, maar ook de VVD, willen deze wet zo snel mogelijk zien te wijzigen, wat op korte termijn niet zal lukken, gezien er op dit punt geen meerderheid in de Tweede Kamer is. Wel gaat men nu proberen deze wet in ieder geval al wat bij te schaven tijdens de komende regeer periode. Meer publiciteit hierover zou zeker positief kunnen werken.

 's-Middags werden wij ontvangen door Rijkswaterstaat: hoofdingenieur-directeur district Oost, mevr. J. Cuperus en omgevingsmanager Dhr. P. van ’t Hoog. Het feit alleen al dat mevrouw Cuperus erbij was toonde o.i. aan dat men e.e.a. bijzonder serieus nam. Rijkwaterstaat had een bus bij Brinker personenvervoer besteld, waarmee we de tunnel zijn ingereden. Hier kregen we een uitgebreide uitleg omtrent de systemen welke de veiligheid van/in de tunnel moeten waarborgen, en hoe deze moeten communiceren met elkaar.

Daar deze tunnel de eerste is in het land met de “standaard tunneluitrusting", (toekomstige tunnels, zoals bij Maastricht, krijgen dus dezelfde inrichting qua veiligheid als deze/onze combi-tunnel) duurt het extra lang. De combinatie auto en treintunnel maakt het extra complex.  In deze tunnel ontbreekt n.l een extra middenbuis, welke veelal voor de vluchtmogelijkheden zorgt. Daarnaast, en niet onbelangrijk, moet Rijkswaterstaat in deze samenwerken met Prorail. 

Op onze vraag waarom het allemaal zo lang moet duren kregen we als antwoord dat er niets, maar dan ook niets over het hoofd gezien mag worden. Liever langer getest dan achteraf moeten concluderen dat er toch fouten waren. Wel gaf men toe dat de communicatie in deze beter had gekund. Pas na alle commotie en het cabaret (zoals zij het noemden) van JanJaap vd Wal heeft men afgelopen donderdagavond een persbericht uit laten gaan.

De grote hamvraag is natuurlijk: Wanneer gaat de tunnel nu open? Hierop werd ons verteld dat het ICT probleem was opgelost, en dat de opening niet zo lang meer op zich liet wachten, maar een concrete datum konden we Rijkswaterstaat niet ontfutselen. Als men vindt dat de tunnel open kan, geven zij dit aan bij de minister, die uiteindelijk de datum bepaalt, nadat ook de gemeente een openstellingsvergunning heeft verleend. 

Wij hopen natuurlijk van harte dat deze vergunning al zover klaar is dat deze alleen nog maar ondertekend hoeft te worden. Wij als VVD vinden dat er z.s.m. duidelijkheid moet komen omtrent deze datum. Uiteraard blijven we dit kritisch volgen.