Gedeputeerde Staten Zwolle: het coaltitieakkoord

Op vrijdag 1 mei werd in Nijverdal, in het hart van de provincie Overijssel, het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU gepresenteerd. Het kreeg de titel "Overijssel werkt!" mee.

Op vrijdag 1 mei werd in Nijverdal, in het hart van de provincie Overijssel, het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU gepresenteerd. Het kreeg de titel Overijssel werkt! mee. ‘Dat dekt de lading helemaal’, zegt beoogd VVD-gedeputeerde Monique van Haaf. ‘De Overijsselse economie en werkgelegenheid staan de komende vier jaar bovenaan de agenda.’ 

Anders dan bij voorgaande coalities werd ditmaal gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor blijft voldoende ruimte voor flexibele oplossingen die passen bij een snel veranderende wereld: ‘Het provinciebestuur is geen stempelmachine die een lijst afspraken afwerkt. We gaan binnen de coalitie en met de oppositie, maar ook buiten het provinciehuis het gesprek aan, luisteren goed en komen met de beste oplossingen. Zo is het ook in de onderhandelingen gegaan. Je gunt elkaar wat en komt tot een afspraak waar iedereen goed mee kan leven. Doordat de sfeer positief was heb ik er alle vertrouwen in dat we vier constructieve jaren tegemoet gaan.’ 

Het vol inzetten op verbetering van de economie en werkgelegenheid is voor de VVD al jaren een speerpunt: ‘Mooi dat we nu hebben kunnen afspreken dat we daar als provincie onverkort mee doorgaan en er zelfs nog een tandje bij zetten. De komende periode gaat er € 108 miljoen extra naartoe. Niet naar banenplannen, want daarmee schep je geen duurzame werkgelegenheid, maar naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs en naar het stimuleren van ondernemerschap. Daar hoort ook het schrappen van overbodige regels en andere belemmeringen bij. We willen de meest ondernemingsvriendelijke provincie van Nederland worden, daarvoor gaan we bijvoorbeeld experimenteren met regelvrije zones.’

Mobiliteit

Het nieuwe college investeert ook in op mobiliteit, een ander belangrijk punt voor de VVD, want: ‘Een sterke regionale bereikbaarheid over weg, water en spoor is een voorwaarde voor het aanjagen van de economie.’ Gewerkt wordt aan een totaalpakket, zodat iedereen veilig en snel de plaats van bestemming kan bereiken. Daarbij worden alle vervoersvormen meegenomen, van auto tot openbaar vervoer, fiets en vervoer over water. Criteria zijn veiligheid, doorstroming en leefbaarheid. In het openbaar vervoer wordt samen met betrokkenen gezocht naar slimme oplossingen. Bijzondere aandacht gaat uit naar goederenvervoer. Van groot belang voor de economie, maar met nadelige effecten op de leefbaarheid: ‘We kijken daarom naar de mogelijkheden voor meer goederenvervoer over water.’

Windmolens

In het akkoord is een klein aantal harde afspraken opgenomen, ook over onderwerpen waar de VVD veel waarde aan hecht, zegt fractievoorzitter en mede-onderhandelaar John Joosten: ‘Zo komen er geen nieuwe windmolens bij in Overijssel. We faciliteren duurzame energie, willen daar ook in investeren, maar de molens zoals we die nu kennen zijn een achterhaalde en weinig efficiënte technologie, die ook nog eens horizonvervuiling en andere overlast met zich meebrengt. Niet meer doen dus.’

Op 20 mei debatteren Provinciale Staten over het akkoord. Monique van Haaf heeft als gedeputeerde straks ruimtelijke ontwikkeling (inclusief wonen en ondergrond), financieel toezicht gemeenten en waterschappen, grondbeleid en handhaving in haar portefeuille.

Om het akkoord te lezen kunt u op deze link klikken:   http://www.hellendoorn.vvd.nl/-docs-/72589/download.pdf